OBS Hogenkamp.

OBS Hogenkamp

Sinds 2015 geef ik regelmatig schaaklessen in groep  4 en 5 van de Hogenkamp. In 1e instantie waren de lessen vooral bestemd voor de zogenaamde "rekentijgers', maar het enthousiasme over het schaken op school was zo groot, dat ook de andere kinderen graag schaaklessen wilden. We doen dit door een paar keer per jaar een cyclus aan te bieden van 6 lessen waarin de kinderen leren schaken. Daarnaast maken we ook gebruik van Chessity, zodat de kinderen naast de lessen ook via deze mooie online lesmethode leren schaken. 


info Hoogenkamp

Wat is Chessity?

Chessity is spelend leren


info Chessity

© 2021 Schaakelaar. All rights reserved.